HYMNE NATIONAL SUEDOIS

1
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord
Du tysta, du glädjerika sköna
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
ou (eller)

Du gamla, du fria
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

1
Toi l’antique, toi le libre et montagneux Nord,
Toi le Silencieux, toi le joyeux et beau.
Je te salue, Toi, pays le plus beau du monde.
Ton soleil, Ton ciel, Tes pâturages verts.
2
Tu te reposes sur les mémoires des grands jours anciens,
Quand Ton Nom était célébré autour du monde.
Je sais que Tu es et que Tu seras comme Tu étais.
Oui, je veux vivre, je veux mourir dans le Nord.