HYMNE NATIONAL SLOVAQUE

 

zastavme ich bratia,
ved sa oni stratia,
Slováci ožijú.

 

Sur les Tatras Il foudroie, le tonnerre frappe violemment.
Arrêtons-les mes frères,
Cependant ils se perdront,
Les Slovaques renaîtront. 

To Slovensko naše posial tvrdo spalo.
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Notre Slovaquie a jusqu’ici profondément dormi.
Mais les éclairs du tonnerre
Vont la pousser,
Pour qu’elle se reveille.
Už Slovensko vstáva,
putá si strháva.
Hej, rodina milá,
hodina odbila,
žije matka sláva!

 
Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.
Kto jak Slovak cíti,
nech sa šable chytí
a medzi nás stane.